Elke dag bereikbaar van 08:00 tot 19:00 uur

Bouwkundige keuring

Bij een bouwkundige keuring wordt een woning geheel doorlopen, binnen en buiten, en hierbij worden de onvolkomenheden, gebreken en mogelijke verbeterpunten benoemd. Dit alles wordt overzichtelijk in een rapport vastgelegd. Dit kan worden uitgebreid met een kostenindicatie/calculatie t.b.v. aanpassing of verbouwing.

Wat is een bouwkundige keuring?

Een bouwkundige keuring laten doen door J.d.L. Bouwadvies houdt in dat bouwkundig adviseur Jos de Laat de woning volledig door zal lopen om gebreken vast te stellen. Naast de binnenkant van de woning zal ook de buitenkant van de woning grondig onderzocht worden en ook hier zullen mogelijke verbeterpunten worden vastgesteld. De informatie die uit de bouwtechnische keuring naar voren komt zal worden verwerkt in een rapport. In dit rapport worden eventuele gebreken en verbeterpunten benoemd. Om de service te personaliseren is het mogelijk om dit allemaal in combinatie te doen met toetsing van het bestemmingsplan.

Het is mogelijk om het rapport uit te breiden met een kostenindicatie of calculatie ten behoeve van een aanpassing of verbouwing. De kostenindicatie of calculatie voor uw project zal op korte termijn geleverd kunnen worden.

Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?

Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring is aan te bevelen om verschillende redenen. Ten eerste staat sinds 1 februari 2018 in de model koopovereenkomst voor een bestaande woning standaard de ontbindende voorwaarde van een bouwkundige keuring.
Met een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde (het bouwkundig voorbehoud) kan een koper de koopovereenkomst ontbinden als uit het bouwkundig rapport blijkt dat herstel van gebreken en achterstallig onderhoud meer gaat kosten dan is afgesproken. Het gaat hierbij wel om, zoals we dat noemen 'direct noodzakelijk herstel'. Een koper en verkoper moeten dus vooraf een bedrag afspreken en dit vastleggen in de koopovereenkomst.

Hiernaast kan een koper de koopovereenkomst ontbinden als de bouwkundige aanvullend specialistisch onderzoek aanbeveelt, bijvoorbeeld bij een vermoeden van asbest.
Ten tweede is het uitvoeren van een bouwkundige keuring handig voor de toekomst. De kans dat u voor verrassingen komt te staan, wordt aanzienlijk kleiner en u kunt bij het vinden van gebreken uw verwachtingen aanpassen. Deze verwachtingen kunnen uw onderhandelingspositie versterken en er mede voor zorgen dat u met een goed gevoel uw huis koopt.

Bij de aankoop van een huis speelt gevoel, emotie. Men realiseert zich niet het belang van een bouwkundige keuring doordat men verliefd raakt op een huis, locatie etc. Het is echter wel van groot belang om de keuring te laten uitvoeren. Dat voorkomt mogelijk problemen in de toekomst.

Wat staat er in een bouwkundig keuringsrapport?

Het bouwkundige rapport dat door bouwkundig adviseur Jos de Laat wordt opgesteld bevat de volgende punten/adviezen:

  • Eventuele problemen met de constructie van de woning.
  • De technische staat van onderdelen in de woning. Denk hierbij aan vloeren, het dak, kozijnen, etc.
  • Of er eventueel specialistisch onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld asbest of houtworm.
  • Welke delen de inspecteur niet heeft kunnen bekijken.
  • Een schatting van de kosten die direct moeten worden gemaakt als gevolg van achterstallig onderhoud.
  • Een schatting van de kosten voor de komende jaren wegens onderhoud.
  • Kosten van schilderwerk valt onder regulier onderhoud, deze kosten worden niet opgenomen in het rapport.
  • Wij keuren het object, geen los staande garage, berging, tuinhuis, dierenverblijf en erfafscheiding.