Opleveringskeuring nieuwbouw

Wat is een Opleveringskeuring nieuwbouw?

Een Opleveringskeuring nieuwbouw is een visuele keuring van een nieuwbouwwoning of verbouwing door een onafhankelijk bouwkundige. Tijdens de visuele keuring wordt er gekeken of de aannemer alles volgens de afspraken heeft gedaan en of de kwaliteit van het werk gebreken heeft. U zult samen met bouwkundige Jos de Laat de gehele woning doornemen.

In bijna alle gevallen zijn er wel punten van verbetering of worden zelfs onvolkomenheden geconstateerd. Jos de Laat zal na de keuring alle gebreken opnemen in een Proces Verbaal van Oplevering, zodat een en ander netjes op een rij komt te staan en er door beide partijen duidelijke afspraken worden gemaakt over wat er nog moet gebeuren of moet worden hersteld. Dit proces verbaal zal ondertekend worden door de aannemer en de opdrachtgever om het document officieel te maken. Na ondertekening wordt het document aan de bouwer en aan de opdrachtgever overgedragen en zal de aannemer werken aan de opgeschreven aandachtspunten zodat de woning bij overdracht volledig af is.   

Waar wordt op gelet bij Oplevering nieuwbouw?

  • Zijn de besproken punten in de voorschouw/vooroplevering verbeterd?
  • Is het werk secuur en volledig uitgevoerd?
  • Technische gebreken
  • Schoonmaak
  • Afwerking en/of beschadigingen

Vooroplevering

De Oplevering nieuwbouw komt altijd na een vooroplevering. Bij de vooroplevering wordt er alvast gekeken naar de voortgang van de bouw. Het controleren van de afspraken kan hier erg handig zijn, omdat de aannemer nog voor de Oplevering nieuwbouw de fouten kan herstellen. Daarnaast zullen de fouten tijdens de vooroplevering sneller hersteld worden.
De vooroplevering zal de duur van de bouw verkorten, omdat er na de Oplevering Nieuwbouw minder of geen herstelwerkzaamheden nodig zijn. Het is mogelijk om onze begeleiding te vragen tijdens de vooroplevering. De ervaring van Jos de Laat in de bouw zal goed van pas komen bij het controleren van de woning en zal uw project in goede banen leiden.